tổng thống donald trump

Giới công nghệ của Mỹ buồn vì Donald Trump làm Tổng thống mới

636142594933333272-afp-afp-hx2-9159-1217-1478744556

“Chúng tôi cần phải có cuộc đối thoại nghiêm trọng mang tầm cỡ quốc gia về vấn đề văn hóa, các giá trị cá nhân,

Kinh tế Mỹ sẽ thế nào vào thời của Donald Trump?

my-6187-1478754465

Việc này sẽ ảnh hưởng đến túi tiền của các công nhân, khiến kinh tế thế giới bước vào cuộc cạnh tranh chẳng ai là